Nadons a l'aigua!

23 de desembre de 2014

  • Esther Bendala Vives

    Graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

  • L’aigua és un instrument enriquidor bàsic de l’infant des dels primers mesos de vida.

En aquest article parlarem sobre el principi de l'estimulació a l'aigua als inicis de vida del nadó. És molt important per el desenvolupament de les àrees motors, cognitives, sensorial i socials.

Quan parlem sobre la natació per a nadons poc té a veure amb el nadar, ja que aquest plantejament no s'aconsegueix fins als 4-5 anys aproximadament. Abans d’aquesta edat els nens són massa petis per desenvolupar una autonomia i adquirir els moviments de la natació.

El concepte de supervivència és l'objectiu principal en el medi aquàtic, sobretot durant l' infància, sempre i quan hi hagi ajuda d'un professional. Amb els programes d'activitats aquàtiques per a nadons l'infant ha d'adquirir un conjunt de comportaments que li permetrà no tenir por a ficar la cara a l'aigua sense haver de respirar i ser capaç de mantenir la flotació bloquejant la respiració.

Els programes d'activitats aquàtiques per a nadons, ofereixen tots aquests conceptes i promouen una adaptació al medi aquàtic des de molt aviat, en el qual afavoreix la relació del nen/a amb l'aigua al llarg de la seva vida. Aquesta relació farà que l'infant pugui experimentar noves sensacions, nous comportaments motors i estimular els diferents sentits (Moreno i cols., 2004).

Els nadons estan perfectament dotats d’una varietat de reflexes que fan possible el progressiu desenvolupament d’una conducta adaptada al medi en que es desenvolupen, en aquest cas l’aigua. Segons Fontanelli (1990), aquesta sèrie de reflexes deixen d'observar-se en el transcurs dels primers 6 mesos de vida. Aquests reflexes si són desenvolupats adequadament poden transformar-se en reflexes condicionats i actes voluntaris.

Els moviments dels recent nascuts, semblen més propis per un medi aquàtic que terrestre. Els psicòlegs especialitzats afirmen que el neonat sap desenvolupar-se a l'aigua instintivament, degut al "record" del seu estat fetal, on es trobava submergit en el líquid amniòtic. També s'afirma que les sensacions que el nadó experimenta a l'aigua, tant en posició ventral com dorsal, li resulten familiars degut al temps que es passa a la bressol o en braços.

A través de la natació s’aconsegueix el desenvolupament de la capacitat perceptiva, equilibri, mobilitat i orientació. L’aigua com el món d’impressions sensorials, que van des de la sensibilitat més pròxima i primitiva (gust, olfacte) fins a les més evolucionades (vista i l'oïda) passant pel nivell mig del tacte i la percepció, genera una gama de sensacions que participen en la construcció de l’espai i en el coneixement del propi cos. 

Beneficis dels programes aquàtics

Desenvolupament psicomotor: el nadó que encara no camina troba en l’aigua la possibilitat de moure’s tridimensionalment i té la sensació de llibertat i continuïtat de moviment. En els pocs mesos de vida els nadons comencen a tenir nocions de desplaçament i distància d’una gran riquesa i sensibilitat, i això comportarà una major coordinació motriu.

Desenvolupament del sistema cardiorespiratori i del sistema immunològic: la natació enriqueix el cor i els pulmons. Degut al treball respiratori que es realitza a l’aigua i això augmenta l’eficiència en l'oxigenació i el trasllat de sang.

Augmenta el coeficient intel·lectual i ajuda a relaxar el nadó: està demostrat que els nadons que han fet natació en els dos primers anys de vida desenvolupen una major percepció del món que els envolta, amb la qual cosa estan aprenent a ser més creatius i observadors. L’aigua estimula la capacitat de joc a l’infant i això repercuteix molt positivament en aprenentatges futurs.

Millora i enforteix la relació afectiva i cognitiva entre el nadó-mare-pare: la relació d’un programa aquàtic per un nadó amb pares comportarà situacions enriquidores i profundes, ja que ajudaran al coneixement mutu, alimentant l'amor i l'orgull de la mare i el pare.

Iniciar la socialització sense traumes en un ambient lúdic i recreatiu: El nadó es desenvoluparà com les persones de forma natural. La convivència a la piscina amb altres nens l'ajudaran a relacionar-se millor, i a més aprendrà a compartir i realitzar activitats juntament amb altres persones. El nen/a adquirirà més confiança per comunicar-se i desenvolupar-se en grup ja que estarà en constant contacte amb instructors i nens/es.

 

Bibliografia
-  Fontanelli, J. (1990). Ntaçao para bebés. Sao Paulo. Ground.
-  Moreno, J.A; Pena, L. Y Del Castilo, M. (2004). Manual de actividades acuáticas infantiles. Barcelona: Paidós.
-  http://www.i-natacion.com/articulos/matronatacion/bebes.html Termes i condicions

Your couch. It is mine.

Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins

×