L'exercici amb entrenador personal redueix la depressió

FONT: webconsultas.com | 04 de maig de 2017

  • Realitzar exercici físic amb un programa supervisat per un entrenador personal, ajuda a reduir els símptomes de depressió i afavoreix una major adherència a l'activitat esportiva, segons revela un nou estudi.

Practicar exercici físic seguint el consell professional d'un entrenador personal contribueix a reduir els símptomes de depressió i afavoreix una major adherència a l'activitat esportiva, segons revela un estudi realitzat pel departament de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo, que s'ha publicat a International Journal of Clinical and Health Psychology.

Com ha explicat José Antonio Cecchini, catedràtic de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo i un dels autors de l'estudi, ja se sap que l'activitat física, fins i tot moderada ia dosis baixes, disminueix els símptomes depressius, però volien comprovar l'impacte que tindria el fet que l'exercici físic fos guiat per un entrenador format a les estratègies del Target d'Epstein, un programa d'entrenament que es basa en: tasques a realitzar, autoritat de l'entrenador, reconeixement als participants, agrupaments en les sessions, avaluació de l'activitat, i ritme d'aprenentatge.

En la investigació van participar 106 persones amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys que es van distribuir en quatre grups: els membres d'un dels grups realitzaven exercici físic guiat per un entrenador, altres realitzaven exercici físic intens sense entrenador, el tercer grup feia exercici moderat també sense entrenador, i hi havia un quart grup control d'exercici placebo.

Aquestes activitats es van dur a terme al llarg de vuit setmanes, i els investigadors van comprovar que el 59% dels participants del grup guiat per un preparador presentava una reducció dels seus símptomes depressius, en comparació amb el 25% dels que van realitzar exercici intens pel seu compte, el 19% d'aquells la activitat física va ser moderada, i tan sols el 3,84% del grup control.

Al Target d'Epstein es proposen tasques obertes i variades que suposen un repte i desperten l'interès dels participants, que necessiten adoptar decisions per solucionar les diverses situacions associades a l'activitat física, i s'utilitzen mètodes que potencien l'efecte terapèutic de l'exercici. Així, com assenyala Cecchini, l'entrenador ha de motivar i fomentar l'esforç i la col·laboració, i que es creïn vincles amistosos entre els participants, i aconseguir que notin com han millorat en comparació del seu estat inicial.

L'expert afegeix que no només cal prescriure exercici físic, sinó que la forma en què es realitza també determina els seus resultats, i han comprovat que si l'activitat física està dirigida per un entrenador ben format, augmenten les probabilitats que disminueixin els símptomes depressius . A més, l'estudi va demostrar que sis mesos després de la intervenció el grup que havia realitzat exercici guiat per l'entrenador era el que havia aconseguit una major reducció d'aquests símptomes.Termes i condicions

Your couch. It is mine.

Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins

×