L'activitat física millora el rendiment acadèmic en nens

FONT: VITONICA | 14 d'octubre de 2014

  • Un nou estudi que, un cop més, avala com la millora de les capacitats físiques a qualsevol edat influeix en millores a nivell de capacitats mentals

Un titular molt interessant, i una prova més del beneficiosa que és l'activitat física a qualsevol edat. En aquest cas parlem d'un estudi recent realitzat amb nens, que va obtenir com a resultat que l'activitat física ajuda a millorar el rendiment acadèmic.


L'objectiu de l'estudi era examinar la relació entre exercici físic i rendiment acadèmic en una mostra de 2038 subjectes amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys, havent 989 noies a la mostra. L'estudi va ser publicat en línia al juny de 2014 a la revista The Journal of Pediatrics (estudi original).


Es van prendre diverses mesures en els subjectes de la mostra, com la capacitat cardiorespiratòria, habilitat motora, agilitat, coordinació, força muscular ... A més d'indicadors de l'acompliment acadèmic, amb indicadors en matemàtiques i llenguatge, a més d'altres mesures.
La principal troballa de l'estudi és que la capacitat cardiorespiratòria i l'habilitat motora, juntes o separades, van estar relacionades amb millor rendiment acadèmic, mentre que la força muscular no va mostrar influència en el rendiment escolar.


Els investigadors proposen en el seu estudi diversos mecanismes que poden explicar la relació entre la capacitat física i el bon rendiment acadèmic, com que la capacitat cardiorespiratòria influeix en una millor nutrició orgànica i cerebral. A més, la capacitat aeròbica estimula la producció de substàncies beneficioses per a les neurones i potència certes funcions cerebrals.


Un estudi interessant que incideix, un cop més, en el conegut lema de "ment sana en cos sa" i que va en la línia de multitud d'estudis que avalen com la millora de les capacitats físiques influeix en millores a nivell de capacitats mentals. Termes i condicions

Your couch. It is mine.

Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins

×