Exercici físic en nens: la millor medicina per créixer sans

FONT: Emilio Villa González Profesor a Aerobic&Fitness | 15 de febrer de 2018

  • Un estudi mostra que un baix percentatge de nens arriben al mínim recomanat de pràctica d'activitat física

En l'última dècada, alguns dels països europeus han reduït el temps dedicat a l'Educació Física en el currículum escolar. A Espanya, per exemple, les escoles primàries i secundàries dediquen unes 2 hores setmanals de mitjana d'Educació Física. Els resultats d'un estudi que va mostrar dades de vuit països europeus va ressaltar que només un baix percentatge de nens arribaven al mínim recomanat de pràctica d'activitat física diària (60 minuts d'intensitat moderada-vigorosa per dia (MVPA) (30,4% a Espanya ).

Un nen ha de ser actiu tot el dia
En els joves, la pràctica regular d'activitat física s'associa amb la reducció de la taxa d'obesitat, la millora dels èxits acadèmics i cognitius, una millor salut de la son, i una millor qualitat de vida relacionada amb la salut. Una manera raonable d'ajudar els nens en edat escolar a augmentar els seus nivells d'activitat física és ajudar-los a aprofitar cada oportunitat per ser actiu durant tot el dia.

En aquest sentit ho tenim clar, s'ha de realitzar exercici físic addicional fora de l'horari escolar i per a això, l'assistència a un centre esportiu / fitness pot ser una excel·lent opció per al jove, sempre que aquesta instal·lació tingui una adequada adaptació dels seus espais i materials, així com una formació s'especialitzada per part dels seus instructors / monitors per treballar amb aquesta població.

L'exercici en sala de fitness no és el que lesiona als nens
D'altra banda, i fugint de la por infundada als familiars d'aquests joves, aclarir que en general les hores de pràctica d'exercici físic en un gimnàs / centre de fitness no són les que lesionen als joves, ni tampoc les hores de pràctica d'activitat física en el seu temps lliure. Llavors, què fa que es lesionin? Sembla ser que el major risc de lesió s'associa a la hiperespecialització esportiva¨. Un estudi va demostrar que l'especialització esportiva en edats primerenques, independentment de l'edat i del volum d'entrenament dels joves, incrementa el risc de lesionar-se, especialment a causa de lesions per sobreús. A més, i a destacar, no es va trobar associació entre la taxa de creixement i les lesions dels joves.

No obstant això, tot i que no es va trobar associació, sí cal ressaltar que en etapes de ràpid creixement (principalment coincidint amb el pic de màxima velocitat de creixement) el teixit de la placa de creixement pot ser més vulnerable a lesionar-se. Però quina és la raó ?. Les lesions en aquests períodes es deuen principalment a:

  • Durant el creixement, la placa de creixement es compon predominantment de condròcits metabòlicament actius, el que fa que baixi la resistència contra forces de tracció i compressió.
  • Els ossos llargs tendeixen a créixer més ràpid que les unitats múscul-tendinoses, el que porta a una anomenada "relative muscular inflexibility", generant tendència a fractures apofisaries.

Per això, recomanem la prescripció d'una dosi adequada d'exercici físic en aquestes edats, evitant riscos associats i generant adaptacions en el jove que assegurin un creixement saludable a nivell físic i mental.Termes i condicions

Your couch. It is mine.

Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins

×